EG 184
EG 184
leaning bud vase small (clear set), size 8 x 17 cms


EG 185
leaning bud vase medium, size 7 x 22 cms

EG 186
leaning bud vase large, size 8 x 28 cms

EG 187
leaning bud vase xlarge, size 8 x 32 cms