EG 202
EG 202
Leaning Bud Vase small (Silver set), 5.5 x 15.5 cms


EG 203
Leaning Bud Vase medium, size 9 x 24

EG 204
Leaning Bud Vase large, size 8.8 x 25.5 cms

EG 205
Leaning Bud Vase xlarge, size 9 x 38