EG 206
EG 206
Leaning Bud Vase small (Clear Set), size 5.5 x 15.5 cms


EG 207
Leaning Bud Vase medium, size 9 x 24 cms

EG 208
Leaning Bud Vase large, size 8.8 x 25.5 cms

EG 209
Leaning Bud Vase xlarge, size 9 x 38 cms